Få rena rör med högtrycksspolning i Stockholm

Spola avloppet - Undvik dålig lukt och stopp

Få rena rör med högtrycksspolning i Stockholm

Spola avloppet - Undvik dålig lukt och stopp

Högtrycksspolning Stockholm – en miljövänlig metod för rent avlopp

Att högtrycksspola avloppet är ett skonsamt och miljövänligt sätt att ta hand om och göra rent sina avloppsrör. Innan vi utför en högtrycksspolning i Stockholm filmar vi avloppet för att se vad som är problemet och för att säkerställa att det är helt säkert att spola. När vi spolar använder vi inga skadliga kemikalier som kan skada rören eller miljön.

Boka hembesök och ta reda på statusen för dina rör.

Varför blir det stopp i avloppet?

När man använder avloppet i ett hushåll och sköljer av matrester i diskhon, duschar eller spolar i toaletten så kommer hår, fett och annan smuts under tid att bygga upp svåråtkomliga avlagringar i avloppsrören. Processen påskyndas om avloppet används på fel sätt och man även spolar ner sådant som inte har i avloppet att göra som exempelvis tandpetare, snusprillor, tvättlappar eller hushållspapper då detta fastnar och samlar på sig än mer fett och smuts.

Till slut är rören så igentäppta att vattnet helt enkelt inte kommer förbi och då kommer det upp ur din dusch, ditt handfat, din toalett eller din diskho istället. Det är mycket obehagligt att drabbas av stopp i avloppet och något som man i högsta grad vill undvika.

Upplever du problem med dina avlopp? Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär så gör vi ett hembesök!

högtrycksspolning stockholm

Högtrycksspola rören och få bukt med avloppsbesvären

Upplever du problem med avloppet i form av:

  • Återkommande stopp
  • Att vattnet rinner undan långsamt
  • Dålig lukt
  • Kluckande ljud

Då är det något som stoppar upp i dina avloppsrör och en av de bästa lösningarna är högtrycksspolning. Högtrycksspolning löser inte bara upp smuts och fett i ditt avlopp, det förhindrar också att nya problem uppstår. Om du högtrycksspolar med jämna mellanrum kommer du kunna njuta av ett fungerande och helt problemfritt avloppssystem.

Att försöka lösa sina proppar själv med farliga kemikalier kan ibland göra mer skada än nytta då starka och frätande medel gör att rören och beläggningen som finns i rören vittrar sönder. I värsta fall får du byta ut rören helt och hållet. Vår högtrycksspolning är effektiv och skonsam på samma gång, den gör rent utan att förstöra.

högtrycksspolning stockholm


Hembesök i hela Stockholm – så går det till

  • Filmning: Vi filmar noggrant inuti dina avloppsrör med vår specialbyggda kamera för att se hur där ser ut och för att hitta orsaken till att du har återkommande problem med ditt avlopp.
  • Analys: När vi filmat kan vi se och analysera vad problemet är och om det är möjligt för oss att högtrycksspola eller om du behöver vidta andra typer av åtgärder.
  • Offert: Till sist får du en offert med det som ingår och en tydlig prisuppskattning för vad det kommer kosta dig att högtrycksspola och ta hand om stoppet i avloppet.

Högtrycksspolning i flerfamiljshus och kommersiella fastigheter

Vi högtrycksspolar i alla typer av fastigheter och hus. Hos företag, kommuner, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och fastighetsägare. Metoden med högtrycksspolning fungerar lika bra på små hus som stora fastigheter.

Att spola avloppen är ett bra sätt att förlänga stammarnas livslängd och på så sätt ta hand om hela huset. Högtrycksspolning är effektiv och skonsam fastighetsvård som säkerställer att de som bor eller arbetar i huset inte blir lidande av ohygieniska översvämningar och stopp.

Då undviker vi att högtrycksspola

Hos vissa fastigheter är avloppsrören tyvärr så gamla och dåliga att de har kollapsat. Det är ett naturligt förlopp om rören inte byts ut eller renoveras i tid. Ibland kan det vara en mindre skada som går att punktlaga. I de fallen skall man inte högtrycksspola innan man bytt ut de gamla rören eller lagat den skadan som finns. Man kan undvika att rör i gjutjärn och liknande material går sönder genom att renovera dem med relining. Vi utför relining men om rören är så pass skadade att de fallit ihop måste hela rören bytas ut.

Högtrycksspolning Stockholm – frågor och svar om avlopp

Vi får regelbundet frågor från kunder om avloppssystem. För att förenkla vardagen för dig svarar vi här på några av de mer vanligt förekommande frågorna.

Vad är ett avloppssystem?

Avloppssystemet tar hand om avloppsvatten och leder vidare det till reningsverk. Även avloppssystemet i bostadsrättsföreningar och samfälligheter går ut i det kommunala avloppssystemet. Ett enskilt avlopp ligger dock utanför det kommunala avloppssystemet och kommer i ett flertal olika varianter.

Vad orsakar stopp i avloppet?

Det finns ett flertal olika skäl till varför det blir stopp i avlopp. Matrester, fett, handdukspapper och andra föremål som inte hör hemma i avloppet är några av de vanligaste anledningarna. Ledningar som är i dåligt skick är också ett vanligt problem i detta sammanhang.

Vi avråder från att använda propplösningsmedel då det kan innehålla kemikalier som bara förvärrar problemen. Det finns mer miljövänliga alternativ, välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt igenkorkade avlopp.

Hur vet jag att ett avloppsrör är trasigt?

Om inte vattenskadan är synlig är det svårt att vara säker på om avloppsrören är trasiga eller i gott skick. Det är mycket möjligt att de läcker i det tysta. Det finns dock flera vanliga tecken på att man bör utföra en rörinspektion: återkommande stopp, vattenskador och fuktproblem, oönskad lukt från avloppet och att skadedjur som flugor eller råttor har tagit sig in i bostaden.

Just luktproblem är en fråga för sig då de ofta kan vara svåra att lokalisera. Lukten kan orsakas av flera faktorer, exempelvis kan anslutningar vara otäta i badrum och kök. Men även dålig ventilation, hål eller sprickor i avloppet, undertryck och annat kan leda till dålig lukt i en bostad. Det behöver alltså inte bero på stopp i avloppet.

Hur lång livslängd har ett avlopp?

Det är svårt att på förhand förutspå hur länge ett rör ska hålla. Men en tumregel är att nyinstallerade rör åtminstone bör hålla i minst 30 år, helst ända upp till 60 år. Men det påverkas förstås av hur rören används och i vilka förhållanden de befinner sig i. Ett korrekt och regelbundet underhåll är förstås också viktigt för att att avloppen ska hålla sig i gott skick längre.

Vad är en avloppsstam och vad är dess funktion?

Avloppsstammar leder avloppsvatten vidare från gemensamma utrymmen i en fastighet. Det kan handla om badrum, kök, städskrubbar eller liknande. När man talar om stammar handlar det oftast om ledningar som är dragna vertikalt.

Hör av dig till oss via vår kontaktformulär så kommer vi hem till dig och utför en filmning där vi tittar på och gör en analys av din avloppssituation!

Boka in ett hembesök av oss!